Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Achiziţii

Anunţ achiziţie de servicii de evaluare scenarii de film (consultanţă în domeniul evaluării) nr. 259 din 04.11.2010
Data publicarii anunţului: 04 noiembrie 2010
 
AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al Proiectului situat în Bucureşti, Piaţa Rosetti nr. 4, et. 3, sector 2, cod poştal 021051, tel/fax: 021 313 38 83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro  vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de evaluare scenarii de film (consultanţă în domeniul evaluării), cod CPV 79419000-4 prin procedura cercetarea pieţei-studiu al pieţei conform procedurii deschise prevăzute în Anexa nr. 1 a Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010. Obiectul contractului constă în evaluarea a 18 scenarii de film în vederea îmbunătăţirii lor pentru a fi puse în producţie şi pentru a creşte şansele acestora de a obţine premii la concursuri naţionale/internaţionale.Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea proiectului „MediaLab – Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European şi din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –“Investeşte în oameni!”, în cadrul Axei prioritare 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei căştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 12.11.2010, ora 11:00 la AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al Proiectului situat în Bucureşti, Piaţa Rosetti nr. 4, et. 3, sector 2, cod poştal 021051. Pentru obţinerea gratuită a documentaţiei pentru ofertanţi, precum şi pentru orice informaţii privind achiziţia vă rugăm să vă adresaţi dnei Ionica Mănăilă – Preşedinte / Director Executiv – printr-o solicitare scrisă transmisă prin email la org.aur@gmail.com sau la fax. 40 21 313.38.83. Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet www.resurseumane-aur.ro. Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe pagina de internet www.fseromania.ro .


Anunţ achiziţie publică nr. 281/17.12.2009 pentru servicii de expert contabil
.
AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, cont RO19BRDE410SV50417124100, deschis la BRD – Sucursala BRATIANU, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii de expert contabil proiect POSDRU (cod CPV 79211000-6), prin procedura de prospectarea pietei – studiu de piata conform instructiunii 5.9 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de contabilitate pentru proiectul POSDRU/22/2.1/G/39126, „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. - ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Ofertele se pot trimite pana la 23.12.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare adresată pe adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: doamna Ionica MĂNĂILĂ.

Anunţ achiziţie publică nr. 248/24.11.2009 pentru servicii de audit.
AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de audit (cod CPV 79212100-4 Servicii de audit financiar) prin procedura de prospectare a pieţei - studiu de piaţă conform Instrucţiunii 5.9 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de audit pentru 10 cereri de rambursare conform documentaţiei de atribuire. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului oferta cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.
Ofertele se pot trimite până la 30.11.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit prin solicitare la adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau la aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: Ionica MĂNĂILĂ.

Anunţ achiziţie publică nr. 230 /17.11.2009 pentru servicii de dezvoltare portal web.
“AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de dezvoltare portal web (CPV 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW -World Wide Web, CPV 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW -World Wide Web) prin prospectarea pieţei - studiu de piaţă conform instrucţiunii 5.9 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de proiectare si actualizare pentru 40 de pagini web, pachet complex (inclusiv poze, text, filme, optimizare grafica; design personalizat, inscriere in motoarele de cautare; optimizarea pentru motoarele de cautare; suport prin email; 2 versiuni de limba; etc.) conform documentaţiei de atribuire. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului oferta cea ma avantajoasă din punct de vedere economic.
Ofertele se pot trimite până la 23.11.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit prin solicitare la adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau la aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: Ionica MĂNĂILĂ.

Anunţ achiziţie publică nr. 206/04.11.2009 pentru servicii hoteliere.
Anunţul a apărut în cotidianul “Curierul Naţional” în data de 04.11.2009. AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii hoteliere (CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel, CPV 55300000-3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării, CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel) prin procedura competitivă conform instrucţiunii 5.9 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de cazare la un hotel de 3 stele pentru 9 nopţi în cameră single, servicii de închiriere sală de seminar pentru 25 persoane pentru 18 zile, din care 9 zile inclusiv cu cabine de translaţie simultană şi echipamentele aferente şi servicii de catering conform documentaţiei de atribuire. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.
Ofertele se pot trimite până la 10.11.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit prin solicitare la adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau la aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: Ionica MĂNĂILĂ.

Anunţ achiziţie nr. 207/04.11.2009 pentru servicii de traducere şi interpretariat în domeniul industriei de film/televiziune.
Anunţul a apărut în cotidianul “Curierul Naţional” în data de 04.11.2009.
AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de traducere si interpretariat in domeniul industriei de film/televiziune (coduri CPV 79540000-1 Servicii de interpretariat, 79530000-8 Servicii de traducere). Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de interpretariat pentru aprox. 104 ore din franceză-română/română-franceză şi servicii de traducere a aprox. 900 pagini din franceză-română/română-franceză. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul Contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Ofertele se pot trimite până la 10.11.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit prin solicitare la adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau la aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: Ionica MĂNĂILĂ. 

Anunţ achiziţie publică nr.148 / 14.10.2009 - servicii de tipărire publicaţii şi produse de promovare
Data publicarii anunţului: 14 Octombrie 2009
AUR - Asociaţia Naţională a Speciali?tilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de tipărire publicaţii şi produse de promovare (coduri CPV 79811000-2 Servicii de tipografie digitală; 79821000-5 Servicii de finisare a tipăriturilor; 79823000-9 Servicii de tiparire si livrare; 39294100-0 Produse informative şi de promovare ). Obiectul contractului constă în tipărirea de 300 broşuri A5 policromie integral, 8 + 4 pagini; 400 broşuri A5 policromie integral, 4 + 4 pagini; 500 broşuri A5 policromie integral, 8 + 4 pagini; 80 afişe A2 policromie o faţă; 2 bannere roll-up/rulabil 800x2000mm, tip display; 2500 foi cu antet policromie personalizat, format A4; 250 mape personalizate format A4 cu interior printat şi buzunar; 500 pixuri personalizate; 500 ecusoane PVC cu clips şi ac inclusiv carton 200 g/mp plastifiat, personalizat, policromie; 17500 pagini printate alb/negru, A4. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul Contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului "MediaLab-Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media" din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.1. - "Tranziţia de la scoală la viaţa activă".
Procedura selectată: prospectarea pieţei, prin transmiterea de invitaţii de participare. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.
Ofertele se pot trimite până la 20.10.2009, ora 10.00 la sediul AUR-A.N.S.R.U. , Bucureşti, Bd. Nicolae Balcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043. Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare adresată pe adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel +40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: doamna Ionica MANAILA.

Anunţ achiziţie publică nr. 149/14.10.2009 de servicii de publicitate Data publicarii anunţului: 14 Octombrie 2009 AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de publicitate (cod CPV 79341000-6). Obiectul contractului consta in publicarea a 9 anunturi, din care 2 anunţuri într-o publicaţie naţională şi/sau locală, pentru promovarea proiectului (cu chenar, aproximativ 415 cuvinte, secţiunea licitaţii/mica publicitate) şi 7 anunţuri în într-o publicaţie naţională şi/sau locală, pentru publicitatea achiziţiilor publice (fără chenar, aproximativ 300 cuvinte, secţiunea licitaţii/mica publicitate). Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul Contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. - ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite pana la 20.10.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare adresată pe adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: doamna Ionica MANAILA.

Anunţ achiziţie publică nr. 152/15.10.2009 pentru servicii de vânzare de bilete de avion. Data publicarii anunţului: 15 Octombrie 2009. AUR - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), având sediul în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043, nr. înregistrare Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 212/1998, CUI 11488226, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de vânzare bilete de avion (CPV 63512000-1 Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete). Obiectul contractului consta în achiziţia a 4 bilete de avion, dus-întors, clasa economic, pe ruta Franţa-România (Paris-Bucuresti), plecare vineri din Paris şi întoarcere Duminica seara din Bucureşti, weekend petrecut la destinaţie, zbor direct fără escală. Date estimative: 20.11-22.11.2009; 08.01-10.01.2010; 20-22.02.2010; 26.02-01.03.2010. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul Contractului de finanţare POSDRU/22/2.1/G/39126 având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „MediaLab–Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. - ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.
Ofertele se pot trimite pana la 21.10.2009, ora 10.00 la sediul AUR – A.N.S.R.U., Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.17-19, etaj 1, camera 115, sector 1, cod poştal 010043.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare adresată pe adresa de email labmedia@mail.com sau la fax +40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: labmedia@mail.com, persoană de contact: doamna Ionica MĂNĂILĂ.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României