Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Activităţi

 

 

Startul filmărilor celor 3 emisiuni pilot TV MediaLab

Perioada: 22.06.2011 – 30.06.2011

 

În perioada 22.06.2011 – 30.06.2011, au avut loc filmările celor 3 emisiuni TV MediaLab, din carul activității A12 - Productia a 15 proiecte pilot de film de scurt metraj si 3 proiecte pilot de emisiuni TV.

 În cadrul filmărilor emisiunilor TV, studenții au fost repartizați pe diferite roluri, în funcție de aptitudinile lor. Mai jos gasiți lista emisiunilor realizate de către studenții implicate:

Ø  ”La scenă deschisă” - filmarea a avut loc în platoul TVR, în data de 22.06.2011

Ø  ”Minutul de aur” -  filmarea a avut loc în platoul TVR, în data de 22.06.2011

Ø  ”Viața inspiră filmul” - filmarea a avut loc în platoul Universității Hyperion, în data de 30.06.2011

 

Demararea procesului de producție a proiectelor pilot de film de scurt-metraj

Perioada: 12.05.2011 – 04.06.2011

 

În perioada 12.05.2011 – 04.06.2011, a avut loc procesul de producție a proiectelor pilot de film de scurt-metraj, din cadrul proiectuluiiectuiectului  lot de film de scurt-metraj. ede scurt-metraj “MediaLab – Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media”, din cadrul activității A12 - Productia a 15 proiecte pilot de film de scurt metraj si 3 proiecte pilot de emisiuni TV.

Fiecare student si-a realizat propriul proiect pilot de film iar coordonarea efectivă a producției filmelor de scurt metraj au fost realizate pe diferite poziții ocupate de către studenți: regizori, producători, etc. Studenții au fost asistați în cadrul procesului de producție de către experții media și organizatorii de activități/ proiecte cinematografice și le-au fost puse la dispoziție toate resursele necesare desfășurării activităților.

 

Masă rotundă, cu participarea regizorului dl. Cristi Puiu și a scenaristei d-na Cecilia Ștefănescu

Perioada: 09.11.2010

 

În cadrul acestei întâlniri au fost trecute toate evenimentele desfășurate până în prezent . De asemenea, au avut loc discuții cu privire la abilitățile dobândite, așteptările experților implicate în proiect precum și așteptările studenților.

Dl. regizor Cristi Puiu și d-na scenarist Cecilia Ștefănescu au prezentat opinii și sugestii cu privire la scenariile finalizate, iar experții media au transmis informații despre bugetarea scenariilor și a producției filmelor de scurt-metraj. 


Masa rotundă
„Simularea elaborarii unei strategiei de promovare in domeniul audiovizual”

Hotel Ibis Gara de Nord
Data: 29 mai 2010
Experţi: Raul GRIGORESCU şi Bogdan NEDELEA


Tematică şi subiecte abordate
Masa rotundă s-a dorit un exerciţiu practic împreuna cu studenţii. Cei doi experţi care au coordonat discuţiile sunt experţi din partea partenerului proiectului, SC “Filmnotic” srl, şi au experienţă directă în realizarea filmelor lucrând direct în industrie pe platforma de la Buftea. Ditre temele şi subiectele abordate menţionăm:

Segmentarea preferinţelor

 • Dezvoltarea ideii, critica şi auto-critica. Critica constructivă.
 • Pitch-ul. Vânzarea conceptului.
 • Test reading şi test view script.
 • Compromisurile. Preferinţele proprii versu preferinţele consumatorului. Produsul final.

Creator versus public, Artă şi Consumerism

 • Vânzare, Realizare, Promovare. Ideea văzută ca produs
 • Mecanismele
 • Feedback-ul negativ şi pozitiv. Mecanismele de echilibru

Studii de caz. Concluzii

Ideea, Bugetul, Echipa, Lucrul şi Opera. Analiza workfow creativ

 • Conceptul şi Final Draft. Ce?
 • Bugetul. Cât?
 • Echipa. Cu cine?
 • Lucrul. Cum ?
 • Opera. Ce?
 • Exemple materiale folosite în producţie (Prep, Shoot, Wrap)
 • Concluzii

Analiza opera individuala şi îndrumări.

Discuţie liberă

 

Seminar „Cultura întreprenoriatului în industria media: Studii de caz din industria filmului”

Hotel Ibis Gara de Nord
Data: 22 şi 23 mai 2010
Expert: Bogdan DIACONU, Dr.


Tematică şi subiecte abordate
Pe parcursul celor 2 zile, cursul a abordat principalele probleme şi dificultăţi ce apar pe parcursul dezvoltării unui proiect antreprenorial în industriile media şi ale creativităţii, în general, şi în industria filmului, în particular.

Pornind de la discuţii privind interesele profesionale ale studenţilor, pe de o parte, şi un set de studii de caz din industriile occidentală şi românească ale filmului, pe de altă parte, obiectivul central al cursului a fost ca participanţii să înţeleagă provocările dar şi oportunităţile ce pot apărea într-un proiect de antreprenoriat.

Apelându-se la studii de caz din industria filmului, au fost ilustrate problematici fundamentale din domeniul antreprenoriatului, precum identificarea de oportunităţi pentru start-up-uri, rolul inovaţiei şi al creativităţii, asumarea riscului şi includerea eşecului în planul de afaceri, importanţa poziţionării distincte pe o nişă de produse şi servicii, rolul brandului într-o piaţă competitivă, crearea de parteneriate şi atragerea de resurse pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice într-o industrie tânără.

Al doilea obiectiv central al cursului a fost acela de a oferi studenţilor o perspectivă cât mai diversă asupra filmului, ajutându-i să-şi vadă propriile preocupări prin prisma unui proiect antreprenorial.

Pornindu-se de la propriile lor interese legate de o carieră în cinematografie, s-a vorbit despre film ca produs al industriilor creativităţii, ca produs al industriilor media şi ca produs al industriei de divertisment; s-a discutat despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un produs creativ pentru a deveni un produs comercializabil, care să poată fi oferit unei pieţe competitive, vândut şi cumpărat; despre raportul dintre artă şi piaţă, dintre creativitate şi competitivitate.

Un rol aparte în desfăşurarea cursului l-a avut prezentarea unui studiu de caz în care un tânăr întreprinzător român a vorbit despre propria sa experienţă de antreprenoriat în industria media din România.

Subiectele tratate sunt inedite pentru studenţi. Este evident că în facultăţile de profil, fie ele de stat sau private, domenii, tematici şi problematici precum cele enumerate mai sus nu sunt abordate. În genere, curricula facultăţilor româneşti se concentrează exclusiv asupra disciplinelor de profil, fără să ofere studenţilor o viziune despre film din perspectiva unor domenii diferite, precum antreprenoriatul, marketingul, sociologia, psihologia socială ori antropologia.

Astfel, deşi intuiesc şi abordează anumite probleme, studenţii nu au cunoştinţe tehnice temeinice privind relaţia dintre film, piaţă şi public, raportul dintre produsul artistic şi piaţă, dintre produsul media şi public, dintre creativitate şi competitivitate, dintre cerere şi ofertă pe piaţa filmului, dintre virtuţile estetice şi succesul comercial al unui film.

În această etapă de căutări profesionale, este esenţial ca studenţii să experimenteze cât mai multe domenii şi perspective legate de producţia, promovarea şi distribuţia de film.
Grupa de studenţi selectată în acest proiect aduce cu sine un important capital de entuziasm, de sensibilitate şi creativitate ce poate fi, în perspectiva unui viitor nu prea îndepărtat, mai bine concretizat şi fructificat în cadrul unor iniţiative antreprenoriale

SUGESTII DE EXPLORAT PE VIITOR

Credem că pentru studenţi cea mai bună lecţie de antreprenoriat ar consta într-o concretizare a acestor cursuri de antreprenoriat.

Având în vedere că, în afara acestui curs, studenţii au beneficiat şi de alte cursuri dedicate unor diferite teme de antreprenoriat, cred că este necesar ca obiectivul final – acela de realizare a unui număr de filme – să fie proiectat astfel încât să conţină şi o componentă antreprenorială.

 

Seminar “Comunicare şi relaţionare în industria media”

Hotel Ibis Gara de Nord
24 – 25 aprilie 2010
Experţi: Raluca MĂNĂILĂ


Seminarul a fost orientat spre dezbateri si informare in concordanta cu natura activitatii eligibile mentionata in Ghidul solicitantului “campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică”

Temele abordate pe parcursul seminarului au fost :

 • De ce trebuie să învăţăm să comunicăm eficient?
 • Ce este comunicarea?
 • Schema comunicaţională de bază
 • Bariere comunicaţionale
 • Formele comunicării
 • Ascultarea activă
 • Procesul de feedback în comunicare
 • Asertivitatea
 • Arta de a pune întrebări
 • Comunicarea în afaceri
 • Comunicarea organizaţională
 • Eficientizarea comunicării
 • Managementul conflictelor
 • Leadership vs. Management

Dintre punctele forte menţionate de studenţi putem menţiona:

 • Studenţii au aflat multe lucruri noi despre ei înşişi
 • Autocunoaşterea este un subiect puţin abordat în facultate, deşi este foarte iportantă.
 • Studenţii s-au clarificat şi direcţionat către rezolvarea unor probleme de comunicare interpersonală.
 • Stundenţii au aflat multe lucruri noi despre organizarea timpului
 • Pe durata cursului s-au dat foarte multe exemple practice de comunicare, deosebit de utile.

Ca o concluzie, putem menţiona că studenţii s-au deschis mult unii faţă de alţii şi s-a îmbunătăţit coeziunea grupului.

 

”Şedinţe individuale de consiliere profesionala in industria media”

Sediul de implementare a proiectului MediaLab din Piaţa Rosetti
14 - 16 aprilie 2010
Experţi: Raluca MĂNĂILĂ


Consilierea a fost un proces interpersonal care a vizat identicarea profilului psihologic al studentului in corelatie cu cerintele viitoarelor posibile roluri in industria de film si televiziune.Procesul a implicat:
a) exploararea punctelor de vedere ale studentilor;
b) oferirea de puncte de vedere privind adaptarea la viitoarele posibile locuri de munca;
c) sprijinirea studentilor in dobandirea unei increderi de sine mai ridicate, in intelegerea rolului invatarii si sanselor de a gasi un loc de munca, in intelegerea deprinderilor, valorilor si calitatilor profesionale si personale

În vederea eficientizării şedintelor, expertul a pregătit o serie de exerciţii de autocunoaştere pe care cele 24 de studenti le-au realizat anterior desfăşurării şedintelor de consiliere. Metodologia utilizată pentru această activitate a constat în trei etape, şi anume:

Pasul nr. 1
De completat Testul IP pentru sedinta de consiliere, profilul individual va fi oferit fiecarui participant pe parcursul cursului de comunicare manageriala.

Pasul nr. 2
Exercitii de autocunoastere de realizat pentru sedinta individuala de consiliere vocationala:
1. Scurt parcurs profesional pana in momentul de fata: decizii asumate, momente critice si argumentarea deciziilor adoptate.
2. Parcurs profesional dorit pe termen scurt, mediu si lung.
3. Obiective personale actuale si viitoare
4. Obiective profesionale actuale si viitoare
5. Analiza SWOT la nivelul propriei persoane:

 • Puncte forte (Strong)
 • Puncte slabe (Weak)
 • Oportunitati (Opportunities)
 • Obstacole / pericole (Threats)


Pasul nr. 3
Pe baza recomandarilor primite pe parcursul sedintelor individuale de consiliere vocationala, fiecare participant va fi rugat sa realizeze urmatoarele exercitii pana la data cursului de comunicare manageriala:
1. Realizarea unui proces de branding personal si profesional, in vederea creionarii unei identitati profesionale proprii.
2. Plus dezvoltarea unui logo si unui moto la nivelul identitatii profesionale proprii – de prezentat in fata grupului in prima zi a cursului de comunicare manageriala.

 

Seminar “Managementul proiectelor media”

Hotel Ibis Gara de Nord
20-21.03.2010
Experţi: Nicolae BADEA


La fel ca şi celelalte seminarii, acest eveniment a fost orientat spre dezbateri şi informare în concordanţă cu natura activităţii eligibile menţionată în Ghidul solicitantului "campanii de conştientizare cu privire la oportunitătile oferite studenţilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică" în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, şi anume "campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică".

Expertul local care a facilitat seminarul a fost dl. Nicolae BADEA, membru al Asociaţiei Române pentru Managementul Proiectelor.

Conform celor afirmate de studenţi, acest seminar a abordat o „tematică foarte nouă şi foarte dificilă pentru ei”.

Dintre subiectele abordate menţionăm:

 • Obţinerea de finanţare pentru dezvoltarea de proiecte de producţie filme de ficţiune, documentare creative şi filme de animaţie şi managementul proiectul de productie in contextul utilizarii finantarii;
 • Obţinerea de finanţare pentru vizite de studii/schimb de experienţă ale studenţilor de la specializările media şi managementul proiectul de schimb de experienţă în contextul utilizării finanţării.
 • Obţinerea de finanţare pentru formarea profesională a profesioniştilor în domeniul media: gestionarea economică, financiară şi comercială; domeniul noilor tehnologii audiovizuale; scenarii;
 • Obtinerea unei finanţări pentru un ministudio de producţie film şi managementul proiectului de investiţii în contextul utilizării unei finanţări nerambursabile.


Tematica seminarului nu este cuprinsă de curricula facultăţilor media, dar a fost apreciată ca avand aplicabilitate practică imediată şi deosebit de utilă în integrarea pe piaţa muncii după absolvirea facultăţii. Interactivitatea prezentării şi multitudinea de exerciţii practice au făcut ca studenţii să poată înţelege mai uşor subiecte indeite pentru ei.

Ca o concluzie generală putem afirma că seminarul s-a remarcat prin ineditul informaţiilor transmise studenţilor, structurarea unui plan financiar şi managementul unui proiect dovedindu-se foarte util pentru ei. Realizarea unei imagini clare asupra comercializarii unui productii de film.

 

Seminarul “Dezvoltarea scenariului de film şi de emisiune TV”

Hotel Ibis Gara de Nord
26-28.02.2010
Experţi: Valérie CHAMPETIER De RIBES


A doua parte a seminarului s-a desfăşurat în perioada 26-28.02.2010, iar tema abordată a fost “Dezvoltarea scenariului şi producţia de film”.

Expertul străin care a facilitat seminarul a fost d-na Valérie CHAMPETIER De RIBES, care are o experienţă de peste 10 ani în televiziune şi a fost Director de Marketing la Europe2 şi la Canal Plus Group – Franţa, consultant pentru Natexis, NBC U, CanalSat.

Trebuie menţionat faptul că expertul a invitat un al doilea expert, şi anume pe d-na Stéphanie DURAND-BACCARD, cu peste 15 ani în industria de film, în acest fel asigurându-se un plus de valoare evenimentului.

Studenţii au apreciat pozitiv seminarul, având în vedere tematica lui şi abordarea practică şi interactivă. Ei au apreciat în mod deosebit informaţiile tehnice şi teoretice, precum şi abordarea practică a “pitch-ului”. Aplicaţia practică privind lucrul efectiv cu producătorul a constituit un alt element deosebit de apreciat.

Ei au subliniat că informaţiile furnizate în cadrul acestui seminar le-au completat multe goluri din cunoştinţele lor în domeniu, iar exerciţiile practice realizate au fost “excepţionale”.

 

Seminarul “Dezvoltarea scenariului şi producţia de film şi emisiune TV/ Internet”


Acest eveniment a fost orientat spre dezbateri si informare in concordanta cu natura activitatii eligibile mentionata in Ghidul solicitantului “campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, şi anume “campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică”.

Având în vedere restricţia de a nu perturba sistemul de învăţământ şi faptul că durata seminarului a fost stabilită la 5 zile, seminarul s-a împărţit în doua secţiuni.

 

Seminarul “Dezvoltarea scenariului şi producţia de emisiuni TV”

20-21.02.2010
Hotel Ibis Gara de Nord
Experţi: Julien René Pierre TRICARD şi Valérie CHAMPETIER De RIBES


Prima secţiune, s-a desfăşurat în perioada 20-21.02.2010 şi a avut ca temă “Dezvoltarea scenariului de film şi de emisiuni TV”. Expertul internaţional care a facilitat această secţiune a fost expertul internaţional Julien René Pierre TRICARD, care are peste 10 ani experienţă în domeniu şi a activat ca revizor de scenarii în cadrul M6 TV şi a fost şef al departamentului de scenarii pentru Canal+, Franţa.

Datorită accentului pus pe producţia de film în facultăţile de specialitate din ţara noastră, acest seminar a fost aşteptat cu mult interes, chiar dacă în prima parte s-a pus accentul pe dezvoltarea scenariului de film şi de emisiuni TV.

Studenţii au apreciat în mod deosebit modalitatea în care expertul străin a sintetizat informaţia referitoare la planul general pe care il respecta un scenariu reuşit, precum şi definirea clara a “pitch-ului” şi a modului în care poate fi eficientizat.

De remarcat a fost faptul că seminarul a avut un caracter practic, deoarece teoria prezentată a fost exemplificată prin proiectarea a două filme.

Comunicarea deschisă şi interactivă a facilitat transmiterea volumului mare de informaţii noi către participanţi.

 

Seminar “Strategii pentru vânzarea producţiilor de film/emisiuni către televiziuni”

9 - 10 ianuarie 2010
Hotel Ibis Gara de Nord
Expert Alain MODOT, Franţa


Şi acest seminar a fost orientat spre dezbateri şi informare în concordanţă cu natura activităţii eligibile mentionată în Ghidul Solicitantului din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, şi anume “campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică”.

Expertul internaţional care a facilitat evenimentul a fost dl. Alain MODOT, fost manager executiv la T.V. France International, producător de emisiuni educaţionale, membru în Comitetul Executiv al Canal Plus din Franţa.

De la început studenţii au constatat cunoaşterea parţială a limbajului specific şi uzual folosit în televiziune, ei fiind familiarizaţi doar cu o parte din termenii tehnici, redacţionali sau de business întâlniţi în această zonă. Informaţiile transmise de dl. MODOT au venit ca o completare pertinentă şi necesară pentru intrarea stundeţilor la nivel teoretic în lumea televiziunii.

Chiar dacă primul seminarul a deschis şi valorificat la maxim apetitul studenţilor de a accesa informaţii utile din zona de televiziune şi film, detaliile privind construcţia unei strategii de vânzare a produsului conceput de tinerii studenţi au completat ideea de antrepenoriat. De asemenea, a fost dezvoltată ideea de oportunitate a acestora în segmentele de produs TV, respectiv vânzarea conceptelor de film de televizune, de emisiune, identificarea pieţei, trăsăturile individuale ale consumatorului, tehnici de negociere şi dealing.

Tehnica de transmitere a mesajului educaţional ce vine în completarea programei studiate în facultate a fost construită într-un stil non-conformist, deschis şi aplicat, caracterizat printr-un stil interactiv, cu studiu de scenarii reale, cu situaţii des întâlnite de lector în decursul activităţii sale.

Aceste simulari au avut rolul de a trata la nivel teoretic diversele obstacole sau conjuncturi neprielnice cu care s-ar putea întâlni tinerii absolventi în viitoarea carieră în domeniul audio-vizual. Informaţiile transmise au venit dintr-o ţară cu experienţă în economia de piaţă, unde există un puternic sistem concurenţial, lucru ce se va întâmpla inevitabil şi în ţara noastră.

Tehnicile de vânzare şi exploatare a potenţialului fiecărui student au fost dezbătute în parte prin discuţii individuale, cu sfaturi croite pe caracterul fiecărui student, astfel încât aceştia să aibă mai clară situaţia cerere-ofertă.

 

Seminarul “Achiziţia de producţii de film/emisiuni de către televiziuni”

21-22 noiembrie 2009
Hotel Ibis Gara de Nord
Expert: Laurent FONNET, Franţa


Acest eveniment a fost orientat spre dezbateri şi informare în concordanţă cu natura activităţii eligibile menţionată în Ghidul Solicitantului din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, şi anume “campanii de constientizare cu privire la oportunitătile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică”.

Expertul internaţional care a facilitat acest eveniment a fost dl. Laurent FONNET, cu peste 10 ani experienta în domeniul media, fost director de programe TV la televiziunile TF1, CEO la TF6 şi TMC – Franţa;

În instituţiile de învăţământ frecventate de studenţii grupului ţintă se pune accentul în mod special pe domeniu filmului de cinema. Deşi zona de televiziune este dezbatută superficial şi empiric în cadrul facultăţillor de profil cinematografic, fiind rezervată studenţilor care frecventează facultăţile de tip jurnalistic, prin discursul său, dl. FONNET a deschis oportunitatea de promovare şi exploatare a televiziunii, o arie neexplorată nici în teoria nici în practica studenţilor.

Pe lângă CV-ul impresionant al invitatului, structura şi conţinutul materialului de curs au evidenţiat oportunitatea colaborării cu televiziunea ca şi potenţial cumpărător al ideilor şi produselor participanţilor.

Informaţiile transmise şi dobândite pe parcursul evenimentului au venit în completarea cunoştinţelor dobândite în cadrul facultăţii şi au reprezentat punctul de plecare pentru aplicarea practică a mixului de cunoştinte.

Participanţii la seminar au descoperit informaţii noi şi utile din zona televiziunii, abordând noile subiecte cu deschidere şi încredere, structura cursului fiind aplicabilă la climatul mediatic românesc.

De asemenea, entuziasmul participanţilor a crescut în urma descoperirii oportunităţilor de exploatare a talentului lor prin scrierea de scenarii de televiziune, segment ce nu era vizat până la participarea la acest eveniment.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României