Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Despre proiect

Creează-ţi propriul film pentru a te promova pe piaţa muncii!

MediaLab este un proiect inovativ care îmbină transferul de know-how cu activitatea practică în domeniul media, specializarea regie film, şi abordează atât partea conceptuală (elaborarea de scenarii ), cât şi partea de implementare (producţia de film și emisiuni TV) şi de promovare a produselor media (realizarea paginilor de web pentru fiecare student implicat).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, număr de referință pentru contractul de finanțare nerambursabilă POSDRU/22/2.1/G/39126.

De ce “MEDIALAB”?

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă absolvenţii din învăţământul superior este legată de „lipsa de experienţă“.

În timp ce universităţile susţin că si-au adaptat programa la cerinţele pieţei, angajatorii se plâng în continuare că tinerii sunt slab instruiţi.

Perpetuarea acestei situaţiii face ca absolvenţii cu studii superioare să îşi găsească cu greu un loc de muncă în specialitatea pentru care s-au pregătit. De aceea ei sunt fie nevoiţi să se recalifice, fie sunt nevoiţi să accepte locuri de muncă pentru care nu au o calificare adecvată.

Potrivit declaraţiilor unor cadre universitare „problemele cu care se confruntă absolvenţii pe piaţa muncii nu sunt cauzate doar de faptul că nu învaţă ceea ce trebuie la şcoală, ci şi de faptul că nu se face practică adecvată”.

Având în vedere acest lucru, proiectul “MediaLab - Laborator de formare a competenţelor practice şi transfer de know-how în industria media” răspunde următoarelor Linii directoare integrate pentru dezvoltare şi locuri de muncă (2005 - 2008) recomandate de Comisia Europeană:
  • Linia directoare 3. Asigurarea includerii pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a grupurilor dezavantajate prin: identificarea timpurie a nevoilor, asistenta pentru cautarea unui loc de munca, orientare si formare profesionala ca parte a planurilor personalizate de actiune.
  • Linia directoare 4. Imbunatatirea corelarii cu nevoile pietei muncii prin: o mai mare transparenta a ocuparii si a oportunitatilor de formare la nivel national; o mai buna anticipare a nevoilor de formare, a neajunsurilor si greutatilor de pe piata muncii; un management adecvat al migratiei economice. Raspuns: Proiectul va aduce la suprafata nevoi specifice in formarea profesionala asigurand o transparenta ridicata a oportunitatilor de ocupare si sau educatie.
  • Linia directoare 8 - Adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la noile cerinţe de competenţe printr-o mai bună identificare a nevoilor ocupaţionale şi a competenţelor cheie, precum şi anticiparea necesităţilor viitoare de calificări.

Conform Programului Naţional de Reforme, acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu pentru promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii sunt următoarele:
  • facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin consolidarea serviciilor de informare şi consiliere în carieră;
  • implementarea Programului naţional de informare a elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa muncii.

Proiectul “MediaLab” asigură practicarea efectivă a unor atribuţii ce vor fi solicitate la vitorul loc de muncă al absolvenţilor facultăţilor media, facilitând rapid tranziţia de la şcoală pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul asigură şi consiliere profesională, permiţând orientarea studenţilor către domeniile de interes.

Proiectul contribuie la creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele primului loc de muncă important şi creează premizele unui parteneriat de durată între universităţi şi angajatori din industria media.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României