Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Grupul ţintă

Grupul țintă al proiectului este format din:
 • grupul ţintă pentru etapa de transfer de know-how - 24 de studenți de la facultățile de film/artă din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" și Universității “Hyperion”, din anii 2, 3 și 4.
  În această etapă se va realiza un transfer de know how printr-un program integrat de 9 sesiuni de dezbateri și instruire susținute de experți practicieni internaționali și naționali în domeniile media, management, managementul proiectelor, întreprenoriat, consiliere și orientare profesională.
 • grup ţintă pentru etapa practică a proiectului - 15 studenți selectați din cei 24 participanți în cadrul primei etape.
  În această etapă studenții selectați vor participa la producția a 15 filme de scurt metraj şi 3 emisiuni TV

Selecţia grupului ţintă

În vederea selecţiei grupului ţintă au avut loc următoarele activităţi:

1.Stabilirea criteriilor de selecţie

Pentru selecţia studenţilor în grupul ţintă au fost stabilite următoarele criterii:
 • Aplicarea criteriului primul venit, primul servit. Studenţii care se înscriu primii şi justifică în mod corespunzător motivaţia de a participa în cadrul proiectului au prioritate în procesul de selecţie.
 • Obţinerea unor performanţe profesionale/educaţionale ridicate (evaluate pe baza CVului, chestionarului completat şi a altor documente doveditoare) în conexiune cu domeniul media până la momentul selecţiei, identificate si printr-un interviu .
 • Respectarea criteriului ponderea de gen (femei/bărbaţi) a studenţilor înscrişi în structura studenţilor selectaţi.

2. Organizarea de întâlniri cu studenţii facultăţilor media, specializările regie de film şi televizune.

În lunile 1-2 ale proiectului au avut loc întâlniri cu studenţii din cadrul Universităţii “Hyperion” (4 noiembrie 2009), Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale” (5 noiembrie 2009) şi Fundaţiei “Universitatea Media” (6 noiembrie 2009) din Bucureşti în vederea promovării proiectului şi implicarea acestora în activităţile proiectului.

Cu această ocazie s-au făcut următoarele precizări:
 • condiţiile de selectare a grupului ţintă pentru prima etapă a proiectului: transfer de know how in domeniul media (24 de studenţi care vor participa la sesiuni de dezbateri și instruire susținute de experți practicieni internaționali și naționali);
 • condiţiile de selectare a grupului ţintă pentru etapa a doua: sintetizarea şi promovarea abilităţilor şi competenţelor practice ale studenţilor în produse specifice industreiei media (15 filme de scurt metraj şi 3 emisiuni TV.);
 • s-au prezentat experţii care vor susţine seminariile pregătitoare, experienţa lor relevantă în domeniul audio-vizualului, precum şi oportunitatea deosebită de a participa la aceste eveniment, al caror conţinut vine să completeze cunoştintele dobândite în cadrul facultăţilor pe care studenţii le frecventează;
 • s-au precizat limitările legale şi de timp în cadrul cărora trebuie dezvoltate scenariile;
 • s-au prezentat detaliat formele de susţinere pe care proiectul “Medialab” le pune la dispoziţie în vederea promovării activităţii şi expertizei dobândite, pentru dobândirea ulterioară a unui loc de muncă în domeniul audio-vizualului.

3. Regulamentului oficial al consursului de scriere scenarii de film / emisiuni TV
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României