Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe parcursul anilor de studiu a unor competenţe şi abilităţi practice pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi ai facultăților de profil media din București.

Proiectul are doua obiective specifice:
  • Transferul de know-how printr-un program integrat de 9 sesiuni de dezbateri și instruire susținute de experți practicieni internaționali și naționali în domeniile media, management, managementul proiectelor, întreprenoriat, consiliere și orientare profesională.
    Acest transfer se va realiza către un număr de 24 de studenţi de la facultăţile de profil media.
  • Sintetizarea şi promovarea abilităţilor şi competenţelor practice ale studenţilor în produse specifice industreiei media.
    În acest sens 15 studenţi, selectaţi din rândul celor 24, vor elabora 15 scenarii de film de scurt metraj şi 15 scenarii de emisiuni TV. Pe baza acestor scenarii se vor produce 15 filme de scurt metraj şi 3 emisiuni TV.
Întregul procesul de producţie va fi filmat sub forma unor filme educaţionale ce vor putea fi utilizate de către universităţile media ca material didactic.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României