Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Parteneriat

Proiectul este implementat de către “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (solicitant principal) şi S.C. FILMNOTIC S.R.L. (în calitate de partener).

De asemenea, în vederea obţinerii rezultatelor proiectului se va crea un parteneriat cu universităţile media în vederea obţinerii acceptului pentru selecţia grupului ţintă şi încheierii unor acorduri pentru furnizarea de stagii de practică studenţilor selectaţi.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României