Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Login

Rezultate anticipate

1 . Minim 5 studenti din 15 vor primi oferte neangajante pentru un loc de muncă din partea televiziunilor sau altor entităţi din media interesate.

În vederea atingerii acestui rezultat se vor realiza:
 • 15 proiecte pilot de film de scurt metraj , unul de fiecare student;
 • 15 secţiuni pe internet de prezentare a proiectelor pilot şi a autorilor;
 • 20 de broşuri de prezentare a fiecărui proiect pilot de film de scurt metraj distribuite în industria media;
 • cunoaşterea de către minim 3 televiziuni/alte entităţi din media a „produsului” realizat de fiecare student;
 • 15 scenarii de proiect pilot de film de scurt metraj elaborate de fiecare student;
 • 15 scenarii de emisiuni TV elaborate, unul de fiecare din studenti.

2. Minim 10 studenţi din 15 vor avea competenţe specifice industriei media îmbunătăţite

În vederea atingerii acestui rezultat se vor realiza:
 • 3 proiecte pilot de emisiuni TV complexe realizate cu implicarea a minim 3 studenţi pe emisiune;
 • 3 evenimente de transfer de know-how de la consultanţi internationali în media cu participarea a minim 15 studenţi;
 • 5 evenimente de formare de competenţe generale în media, cu participarea a minim 15 studenti;
 • parcurgerea de către minimum 15 studenţi a ciclului de concepţie – producţie – vânzare a produselor media.

3. Obţinerea unei valoari adăugate mai ridicate pentru serviciile universitare din facultăţile de media.

În vederea atingerii acestui rezultat se vor realiza:
 • realizarea unui film educaţional privind experienţa studenţilor în producţia media care va fi pus la dispozitia universităţii/lor, la sfârşitul proiectului;
 • crearea unui parteneriat cu universităţile media în vederea furnizării de stagii de practică studenţilor şi dezvoltarea unor competenţe în mediul economic;
 • 24 studenţi din sistemul universitar acceptaţi în proiect
 • 16 zile de formare profesională teoretică în aspecte specifice industriei media
 • 18 evenimente de formare practică (producții pilot).
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României